Termeni și Condiții

Documentul acesta (publicat în format electronic la adresa: wp.voxikids.com, împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și Condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Prestator și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru, pentru tine sau pentru copilul tău.

Pe scurt, acest document este un Contract încheiat între noi și tine.

1.1. Cine suntem noi?

Mai jos găsești și datele noastre de identificare:

Denumire  Speakquest SRL
Sediul social  (Localitate Victoria Str. Victoriei, nr. 14 bl. 22, ap16, jud Brasov)
Număr registrul comerțului:  (J8/458/2020)
Cod unic identificare 42327556
E-mail  [email protected]

Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand ”VoxiKids”  sau ”Voxi Clinic” în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de ”Organizația”, ”Prestatorul”, ”Compania”, sau ”VoxiKids”. Suntem o companie care oferă produse și servicii prin intermediul site-ului / și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate precum (denumite în continuare în mod colectiv ”Site”) și/sau al altelor tool-uri puse la dispozitia Prestatorului pentru accesarea serviciilor, precum și toate profilele/paginile de media asociate acestui brand, incluzând, dar fără a se limita la Aplicația din Google Play, Aplicația din ITunes, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, iar la toate vom face referire la ”Platformă”).

Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele sau să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți, inclusiv să răspundem la eventuale solicitări pe care le-ai putea avea.

1.2. Ce face VoxiKids?

VoxiKids App este o aplicatie de mobil – Aplicație interactivă, destinată în principal copiilor, cu exerciții de logopedie create de specialiști în logpedie pentru a reduce perioada dee recuperare în problemele de limbaj și vorbirea.

VoxiKids App poate fi descărcată ca Aplicație de pe Google Play Store/Apple Store și poate fi rulată pe telefon sau/și tabletă.

Voxi Clinic cunoscută și ca VoxiKids Clinic pune în legătură utilizatorii cu logopezi specializați, alături de care vor putea urma un program online, adaptat nevoilor personale ale fiecărui utilizator.

1.3. Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Platformă în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site sau în aplicația mobilă, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

Poți să cumperi Produsele și Serviciile VoxiKids  și/sau VoxiClinic pentru tine, pentru copilul tău sau pentru alte persoane, în măsura în care sunt respectați acești Termeni.

1.4. Definiții. Scop

Pentru că deja sunt foarte multe detalii și informații de care trebuie să ținem cont, am decis să definim anumiți termeni pe care îi vom folosi în mod curent, pentru a facilita parcurgerea documentului. Acești termeni îi regăsești mai jos:

Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Prestatorul înseamnă (Speakquest SRL), o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea 1.1
Produse înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Platformei.
Client înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia.
Comanda înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Prestatorul printr-un mijloc de comunicare la distanță.
Cont înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).
Contract înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Prestator şi Client sau între Prestator și Profesionist, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client sau Profesionist şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor de către Prestator. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
Profesionist Înseamnă persoana ce deține competenețele profesionale necesare pentru a livra Produsele conform specificațiilor Prestatorului și care dorește să se înregistreze în Platformă.
Platforma înseamnă site-urile web deținute sau folosite de Vânzător, inclusiv paginile și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul wp.voxikids.com și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate și, dacă este cazul, subdomeniile acestora și care utilizează logo-uri ale Prestatorului, prin intermediul căreia Prestatorul prezintă Serviciile ce pot fi achiziționate, iar Clienții și Profesionișii pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora. În cazul în care există și o Aplicație, Platforma va include, acolo unde aplicabil, și această componentă.
Specificații înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platformă.
Tranzacție înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.
 1. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Prestator şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi. Totodată, documentul reglementeză termenii și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc în Prestator și fiecare Profesionist care dorește să se înregistreze în Platformă pentru prestarea serviciilor conform specificațiilor Platformei.
 2. Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
 3. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Prestator, vânzarea în mediul online (e., prin intermediul Platformei) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Prestator se face către consumatori persoane fizice sau către persoane juridice. În cazul în care anumite Produse sunt limitate doar către o anumită categorie de Clienți, se va specifica acest lucru în cadrul Specificațiilor sau într-un alt loc vizibil lângă Produs (cum ar fi, spre exemplu, anumite Produse destinate doar persoanelor juridice sau doar persoanelor fizice).
 4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate/nota de informare („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Te rugăm să parcurgi în întregime Politica de Confidențialitate.
 5. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client și Profesinist a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.
 6. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Prestator, Utilizator/Client și Prestator, va fi guvernată de forma la momentul accesării Platformei, respectiv plasării Comenzii.
 7. Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului și Profesionistului pentru stocare şi reproducere.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE VÂNZĂRII ONLINE DE CĂTRE VOXIKIDS

2.1. Pentru utilizatori

Pe scurt: trebuie să avem cu toții o atitudine corectă și să nu folosim Platforma în modalități care contravin legii sau bunelor moravuri. Dacă suspectăm că intenția ta nu este aceea de a căuta informații despre Produse sau de a le achiziționa, ne rezervăm dreptul să nu îți permitem să plasezi o Comandă sau chiar să îți limităm accesul la Platformă. Comanda pe care o plasezi la noi pe Platformă se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

 1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
 2. Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are:

(a) minim 18 ani sau

(b) minim 14 ani, care au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.

 1. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” înțelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).
 2. Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta este un comportament care ne poate prejudicia interesele noastre sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri sau dacă utilizezi în mod abuziv Platforma.
 3. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (g., telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.
 4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.
 5. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
 6. Vom putea publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Afiliaților/Partenerilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.
 7. Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.
 8. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile sau pentru durata pe care noi o considerăm oportună pentru a ne atinge obiectivele.
 9. Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea în format electronic, Produselor comandate de tine, inclusiv sub formă de acces digital. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.
 10. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, imposibilitatea furnizării Produselor față de tine), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.
 11. Comanda este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă (atunci când vorbim de bunuri fizice, corporale), când începem să prestăm Serviciile prin intermediul Platformei, când îți furnizăm un link pentru descărcarea sau un e-mail pentru accesarea Produsului sau conform indicațiilor din Specificații.
 12. Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire,) precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic.
 13. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului sau ale Aplicației, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.
 14. Te rugăm să ai în vedere că doar canalele oficiale de comunicare pe care le indicăm vor fi avute în vedere atunci când ne ocupăm de cererea ta. Prin urmare, dacă ai decis să ne contactezi printr-un alt mod, acest lucru nu va fi luat în considerare în mod oficial, dar vom depune toate eforturile să îți răspundem în timp util, în funcție de capacitatea noastră.

2.2. Pentru profesioniști

Prin intermediul Platformei, vei putea intra în legătură cu Utilizatorii și Clienții Platformei pentru oferirea Serviciilor tale.

Ca să te poți înregistra în baza noastră de date, va trebui să-ți verificăm competențele și calificările tale, prin documente justificative precum:

a) Buletin

b) Diplomă de licență, master, cursuri postuniversitare, studii doctorale etc.

c) Atestări emise de certificatele competente

d) orice alte informații le considerăm necesare pentru a-ți putea verifica identitatea și calificarea

 1. Te rugăm să reții că vom putea face referiri la persoana ta, atât prin informațiile pe care le regăsim în mod public, dar și prin solicitarea unor referințe din parte foștilor sau actualilor angajatori.
 2. Ne rezervăm dreptul de a evalua periodic activitatea Profesioniștilor de pe Platformă, în special pe baza recenziilor și feedbackului primit de la Utilizatori și Clienți. În măsura în care considerăm că modalitatea ta de abordare nu este satisfăcătoare, vom putea decide să încetăm colaborarea, fără ca tu să ne ceri daune-interese sau repararea oricărui prejudiciu sau daună.
 3. Vei folosi Platforma VoxiKids pentru a interacționa cu Clienții și a presta Serviciile. Orice altă interacțiune în afara Platformei cu Clienții este strict interzisă.
 4. Nu vei înregistra video sau audio sesiunile cu Clienții, nu vei putea divulga date despre Clienți către orice alte terțe persoane, iar toate materialele pe care le faci pe baza Clienților (anamneză, adnotări, evoluție etc) vor trebui transmise către Client prin intermediul Platformei.
 5. Dacă nu sunt dispoziții contrare, toate celelalte dispoziții ai acestor Termeni ți se aplică. În măsura în care încalci orice prevedere din acești Termeni, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta împotriva ta pentru repararea oricăror prejudicii și daune, inclusiv daune de imagine, patrimoniale și nepatrimoniale.

Pe scurt: îți explicăm modalitatea în care poți plasa o comandă pentru un Produs, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății.

 1. Vei putea plasa o Comandă prin una din modalitățile indicate pe Platformă, respectiv prin adăugarea unui produs în coș și parcurgerea pașilor pentru finalizarea plății. Dacă vorbim despre Aplicația VoxiKids din PlayStore sau AppStore, va trebui să urmezi pașii indicați de acești agregatori pentru a descărca și pentru a avea acces la aplicație. Dacă ne contactezi ca să plasezi o comandă, te vom îndruma către plasarea unei comenzi pe Site și te vom ajuta să o finalizezi, însă nu vom putea plasa comanda în locul tău.
 2. Vei putea plasa o Comandă, prin intermediul Platformei, cu înregistrarea unui cont în prealabil, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături sau prin procedurile specifice de pe Google Play Store sau AppStore.
 3. Vei putea să îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Platformă, potrivit instrucțiunilor existente pe Platformă la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă, identificare cu un cont de rețea socială precum Facebook/Google sau altă metodă disponibilă). Ai posibilitatea de a vizualiza în Contul de AppStore sau Google Play informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. pentru platforma Voxi Clinic (VoxiKids Clinic) vei găsi aceste detalii în Contul tău din cadrul platformei.
 4. Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17, acolo unde nevoie de intervenție manuală. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare. În cazul Produselor livrate electronic, este posibil ca procesarea să intervină în mod automat și Produsul să fie livrat imediat după efectuarea Tranzacției.
 5. Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.
 6. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.
 7. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.
 8. Prin finalizarea Comenzii, ne confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoști în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată. Alte modificări asupra Comenzi (precum date de identificare, adrese de e-mail sau adrese de facturare vor putea fi efectuate doar în cazul în care se poate tehnic acest lucru, fără a implica un cost suplimentar al nostru).
 9. Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă la solicitările noastre poate duce la invalidarea Comenzii.
 10. Produsele achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Specificații. De asemenea, te rugăm să ai în vedere că în cazul Produselor cu acces online, Vânzarea este nominală, astfel încât credențialele de acces (precum username și parolă) nu vor putea fi transmise unei alte persoane. Aplicația VoxiKids se bazează foarte mult pe interacțiunea personalizată cu Clientul, astfel încât nu se vor putea oferi credențiale și pentru alte persoane.
 11. În cazul în care nu respecți dispozițiile de mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne recupera integral prejudiciul suferit, prin orice fel de metodă recunoscută de lege.
 12. Vom putea anula o Comandă plasată de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri:

a) banca care ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;

b) procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;

c) datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;

d) nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop;

e) considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, Afiliaților sau Partenerilor noștri;

f) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

Pe scurt: pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul).

 1. Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate către tine sunt exprimate în moneda naționala a țării din care faci parte (RON pentru Romania, EURO pentru țările din UE etc.) și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.
 2. Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
 3. Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise.
 4. Ca regulă generală, îți vom transmite (noi sau platformele de pe Google Play/App Store) factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).
 5. Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.
 6. În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 7. VoxiKids nu este răspunzător pentru alte costuri suplimentare pe care trebuie să le suporți pentru ca aplicația să funcționeze, precum costuri de internet, costuri cu încărcarea electronică a dispozitivelor etc.
 8. În cazul produselor cu plată recurentă lunară, ne dai acordul de la bun început pentru retragerea unei sume lunare indicate la momentul plasării Comenzii. Dacă nu mai dorești să beneficiezi de aceste opțiuni, poți oricând să renunți la Produs din Contul tău. Te rugăm să reții că orice sume deja anterior plătite nu vor fi returnate.
 9. Ești pe deplin răspunzător pentru orice fel de plată făcută din eroare, greșeală sau efectuată fără să renunți la Produsele noastre (cum ar fi în cazul plăților lunare recurente). În aceste situații nu vom returna sumele de bani deja plătite, fiind singurul răspunzător pentru aceste plăți.

Serviciile prestate de Profesioniști

 1. Pentru Serviciile de logopedie prestate de profesioniști, plata se va face momentan direct către aceștia, prin intermediul facturii proforme emise de către fiecare Profesionist în parte.
 2. În momentul în care Platforma VoxiKids se va dezvolta, plata către Profesioniști va fi făcută tot prin intermediul Platformei, conform acestor Termeni.

Pe scurt: vom livra Produsele doar după ce le plătești integral prin una din modalitățile afișate pe site.

5.1   Livrarea produselor

 1. Livrarea Produselor se va face în mod electronic, prin intermediul aplicației VoxiKids  sau printr-un cont de client, pe bază de username și parolă, prin intermediul platformei Voxi Clinic.
 2. Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Spre exemplu, o parte din Platformă poate fi disponibilă sub formă de freemium (respectiv, o parte din conținut este cu acces gratuit, iar altă parte este blocată sub formă de conținut plătit) sau trial (când ai o perioadă de probă în care poți încerca Platforma /Aplicați Voxi Clinic/VoxiKids).
 3. În cazul produselor digitale și în format electronic, Livrarea Produselor se va face în format electronic, prin furnizarea unui cod, link de descărcare sau altă metodă pe care o punem la dispoziție și pe care ți-o vom comunica pe e-mail/în Contul tău de Client. Livrarea se va face după efectuarea plății integrale a Produselor. Te rugăm să verifici în mod constant atât în căsuța ta de e-mail, cât și în folderele SPAM / other / promotions / updates, în funcție de clientul de e-mail pe care îl ai.
 4. Este foarte important ca în momentul plasării Comenzii să introduci o adresă de e-mail valabilă, pe care o folosești în mod curent, pentru că acolo vei primi toate detaliile.
 5. Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau de a anula orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, pandemii, greve etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 

Transferul riscului și proprietății asupra Produselor

Pe scurt: după ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine.

 1. În cazul produselor digitale, vei primi o licență neexclusivă, limitată la perioada de timp pentru care ai ales Produsele, dreptul de proprietate rămânând al nostru sau al persoanei indicate în mod expres în Specificații/alt loc de identificare. Îți reamintim că Produsele noastre sunt destinate uzului personal al Clientului, nu și pentru alte persoane decât cele indicate prin comandă, licența fiind limitată doar pentru uzul Clientului.
 2. Ulterior achitării Comenzii, toate riscurile se transferă către tine, cu excepția punctului (1) de mai sus, iar VoxiKids nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu.
 3. Te rugăm să verifici în prealabil dacă dispozitivul de pe care vrei să accesezi VoxiKids/Voxi Clinic (telefon, tabletă, laptop, desktop etc.) este compatibil cu cerințele noastre de funcționare. VoxiKids nu este răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu care ți-ar putea fi cauzat pentru că nu sunt respectate cerințele. Depunem în mod constant eforturi pentru a îmbunătăți Produsele noastre, însă nu putem garanta, chiar și în cazul unor specificații recomandate, faptul că VoxiKids va merge pe dispozitivele tale.

7.   Drepturile de retragere al Clientului

Pe scurt: Produse noastre sunt exceptate de la dreptul de retragere, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Te rugăm să ai în vedere că majoritatea Produselor de pe Platformă reprezintă Produse pentru care legea nu ne obligă să oferim un drept de retragere și, implicit, returnarea sumelor de bani deja plătite în urma Tranzacției.
 2. Produsele noastre reprezintă: (a) licențe digitale (acces pe bază de username și parolă), (b) servicii, pentru care îți dai acordul expres că ești de acord că nu se rambursează sumele plătite, livrarea Produsului fiind considerată a fi făcută cu executare integrală la momentul efectuării Plății în schimbul accesului pentru punctele (a) și (b) și la momentul executării serviciilor în cazul (c).
 3. În cazuri excepționale, vom putea decide, la libera noastră apreciere și discreție, rambursarea anumitor sume (totale sau parțiale) în funcție de anumite cazuri particulare, conform politicii noastre comerciale, însă nu atrage răspunderea sau obligația noastră de a proceda așa în mod constant.

Pe scurt: Produsele noastră beneficiază de garanțiile oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (ie. în cazul serviciilor sau al Produselor specifice), vom indica în dreptul Produselor garanțiile existente sau în politica noastră generală privind gestionarea comenzilor.

8.1  Garanția produselor digitaleî

 1. În cazul produselor electronice/digitale care presupun acces imediat, sunteți de acord că nu veți beneficia de garanție legală, în conformitate cu dispozițiile în vigoare.
 2. Cu toate acestea, întrucât dorința noastră este de a avea în permanență clienții mulțumiți, vom putea implementa o politică de garanție comercială pentru anumite tipuri de Produse digitale oferite prin care să putem returna sumele plătite (total sau parțial) într-un anumit termen.
 3. Condițiile exacte ale rambursării sumelor anterior amintite la punctul 8.1.(3) vor fi indicate în dreptul fiecărui Produs.

Pe scurt: tot ceea ce vezi pe Platformă ne aparține din punct de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar tu te obligi să nu ne încalci aceste drepturi și să nu folosești nimic de pe Site fără acordul nostru.

 1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 2. Nu vei acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 9 de mai sus. Te obligi să nu folosești în activitatea ta niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor sau Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.
 3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise către tine de noi. orice informație comunicată ție (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Prestatorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.).Vei putea copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.
 4. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

Înregistrare audio & video și capturi de ecran

 1. Este interzis să înregistrezi (inclusiv sub formă de screen recording) orice fel de bucată din Aplicația VoxiKids, indiferent că este pe suport de Aplicație din Appstore / Google Play Store sau online.
 2. În momentul în care vei avea ședințe cu logopezii terapeuți, care vor fi monitorizate video, pentru a putea livra Serviciile Profesioniștilor, îți este interzis să înregistrezi video sau audio ședința.

Publicitate & comunicări comerciale

Pe scurt: atunci când facem activități de marketing direct, îți solicităm în prealabil consimțământul. Însă vor fi situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum ți l-am explicat în Nota de informare.

 1. Majoritatea materialelor pe care le găsești pe Platforme sunt disponibile gratis, pentru descărcare. În momentul în care vei descărca aceste Produse, vei fi de acord să te abonezi la newsletterul nostru, pentru a fi la curent cu ultimele știri pe care le publicăm, informații despre noi produse și servicii pe care le lansăm, campanii pe care le derulăm și eventual oferte din partea partenerilor noștri. Aceste oferte nu vor fi transmise separat, ci vor face parte din comunicările noastre curente, unde va fi cazul.
 2. Folosim și instrumente de marketing afiliat. Asta înseamnă că dacă dai click pe link-urile din articole care duc către site-uri din exterior și plasezi o comandă acolo, noi vom obține un comision ca urmare a acestei tranzacții. Pe tine nu te costă nimic, iar pe noi ne ajuți să ne ducem mai departe proiectele de educație și informare.
 3. Atunci când vom avea advertoriale pe paginile noastre, le vom indica în mod expres și vom face dezvăluirea complet. Nu vrem să te inducem în eroare și nici să achiziționezi un produs sau un serviciu despre care să nu fii confortabil.
 4. Îți poți exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică sau rețele sociale, permiţându-ne nouă și colaboratorilor noștri să efectuăm astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii sau în zona dedicată din Platformă.
 5. Poți oricând să revoci consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:

a) renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;

b) bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă, acolo unde există.

 1. Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial pe care ți le vom transmite.
 2. Newsletterele și comunicările comerciale ale noastre sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de noi, cu care ești de acord.
 3. Renunțarea de către tine la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară considerându-se a fi legală. Te rugăm să ai în vedere că este posibil ca și după trimiterea revocării consimțământului să mai primești pentru o scurtă perioadă comunicări comerciale din partea noastră, până se efectuează actualizarea completă a bazei de date sau în cazul unui back-up.
 4. Ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite Newslettere și alte comunicări comerciale, precum și de a elimina din baza de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul pentru primirea de Newsletter și alte comunicări comerciale, fără niciun angajament ulterior sau a vreunei notificări din partea noastră, neputând fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni.

Pe scurt: nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudicii ce rezultă din achiziția Produselor de pe Platformă.

 1. Conținutul Produselor și al Serviciilor noastre nu reprezintă o consultație medicală de specialitate și nu înlocuiește un diagnostic sau tratament de specialitate. Platforma VoxiKids a fost creată ca un instrument util, de a face din logopedie o joacă, cu scopul de a ajuta în recuperarea întârzierilor de vorbirea/pronunție..
 2. VoxiKids nu-și asumă niciun fel de răspundere pentru orice fel de prejudiciu ți-ar fi cauzat, direct sau indirect și nu se obligă la niciun fel de obligație de rezultat. În măsura în care ai fost diagnostica cu probleme medicale, care necesită tratament specializat, recomandarea noastră este să te adresezi persoanelor de specialitate competente, conform reglementărilor în vigoare.
 3. VoxiKids App nu este un logoped personalizat, nu oferă consultații medicale sau terapeutice și nu poate înlocui asistența medicală sau terapeutică de specialitate.

Link-uri de la terțe părți

 1. Platforma poate conține linkuri către alte site-uri de pe Internet, care sunt deținute și operate de furnizori terți și de alte terțe părți („Site-uri Terțe”). VoxiKids nu este responsabilă pentru conținutul oricărui site extern. În momentul în care dai click pe un asemenea link, te încurajăm să contactez administratorul acelui Site Terț dacă ai nelămuriri cu privire la astfel de linkuri sau la conținutul aflat pe aceste Site-uri Terțe.
 2. Când părăsești Platforma VoxiKids, te încurajăm să citești termenii & condițiile și politica de confidențialitate a fiecărui Site Terț pe care îl vizitezi sau utilizezi și să nu oferi datele tale în necunoștință de cauză.
 3. VoxiKids nu are niciun control asupra oricăror asemenea link-uri și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea, politicile de confidențialitate, serviciile, practicile sau opiniile exprimate pe aceste Site-uri Terțe, indiferent că provin de la Site-urile Terțe respective sau de la utilizatori.

Interacțiunea cu terțe persoane

 1. VoxiKids nu își asumă răspunderea pentru interacțiunile tale cu organizații, întreprinderi, profesioniști și/sau persoane individuale cu care intri în contact prin intermediul Platformei, direct sau direct. Aici includem, spre exemplu, plata, livrarea de bunuri sau servicii, precum și orice alți termeni, condiții, garanții sau orice alte reprezentări asociate unor astfel de interacțiuni. Legăturile care se stabilesc sunt doar între tine și aceste persoane.
 2. Anterior stabilirii unor forme de colaborare, ar trebui să depui diligențele necesare și să efectuezi orice fel de investigație o consideri necesară pentru a continua cu o tranzacție online sau offline cu oricare dintre aceste terțe părți, precum editorii, publisherii, Profesioniștii etc. VoxiKids nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu cauzat, direct sau indirect, pierdere sau daună de orice fel suferită ca urmare a unor astfel de interacțiuni.
 3. Ești singurul responsabil pentru acțiunile, conținutul, informațiile sau datele altor părți terțe, inclusiv ale altor utilizatori. Ești singurul responsabil pentru interacțiunile tale cu alți utilizatori ai Serviciilor și cu orice alte părți cu care interacționați prin intermediul Platformei. Putem să intervenim în aceste dispute, pentru a încerca să le soluționăm, cu scopul de a îmbunătăți Serviciile noastre și a menține calitatea Platformei, dar nu suntem obligați să o facem în vreun fel.
 4. Nu suntem răspunzători pentru acuratețea informațiilor pe care le transmiți prin Platformă, tu fiind singurul responsabil pentru orice fel de date pe care ni le furnizezi nouă sau altor Utilizatori și / sau Profesioniști.
 5. Dacă ai o dispută cu alte persoane, Utilizatori sau Profesioniști, ne exonerezi pe Noi (și pe Afiliații noștri, agenții, angajații, colaboratorii, filialele, sucursalele, mandatarii etc) de orice fel de pretenții, cereri și daune de orice fel de natură, directe sau indirecte, suspecte sau potențiale, divulgate sau nedivulgate, care rezultă sau sunt legate în orice mod de astfel de dispute și / sau de Serviciile și Produsele oferite.
 6. Obligația noastră nu este o obligație de rezultat, ci una de diligență, ceea ce înseamnă că vom face tot ce putem ca să livrăm Produsele sau Serviciile, însă nu putem garanta executarea acestora, iar tu ești de acord în mod expres cu acest lucru.

Implementarea unor funcționalități pe rețelele sociale

 1. Este posibil ca la un moment dat, în funcție de dezvoltarea Platformei, să implementăm anumite funcționalități care să-ți permită să partajezi progresul tău din Platforma sau Aplicația de mobil prin intermediul rețelelor sociale, precum Facebook, Instagram etc.
 2. Trebuie să reții că în momentul respectiv interacțiunea ta este cu aceste platforme sociale și te încurajăm să citești cu atenție termenii & condițiile acestora, politica de confidențialitate, precum și setările pe care le ai implementate.
 3. VoxiKids nu va partaja informațiile despre tine sau despre copilul tău pe Facebook sau pe alte rețele sociale.

Studii de caz

 1. În anumite condiții, ne rezervăm dreptul de a folosi anumite informații din interacțiunea pe care o avem cu tine, sub formă anonimizată, pentru a prezenta studii de caz către cititorii noștri sau către clienții pe care îi targetăm (spre exemplu, atunci când vrem să arătăm cum VoxiKids a ajutat la ameliorare deficiențelor de vorbire/pronunție/limbaj).
 2. În măsura în care nu folosim date personale care te-ar putea identifica pe tine sau pe copilul tău în orice mod, nu îți vom cere acordul. Este posibil totuși să te contactăm în mod direct pentru a te întreba dacă ne permiți să folosim anumite date personale ale tale sau ale copilului tău în studiile noastre de caz. Folosim aceste date pentru a prezenta cât mai real situațiile și nu le vom utiliza în orice alt scop. Refuzul tău în acest sens nu va echivala cu interzicerea utilizării Platformei.

Pe scurt: ești răspunzător pentru Comenzile plasate, datele furnizate și modul în care utilizezi Platforma VoxiKids, inclusiv rețelele sociale.

12.1. Conținut generat de tine în calitate de Utilizator sau Client

 1. Tot conținutul (text, foto, video etc.) pe care îl postezi prin intermediul Platformei (cum ar fi recenziile produselor, mesajele transmise, postările de pe rețelele sociale în care ne dai tag, share-urile de pe rețele sociale sau comentariile lăsate pe rețelele sociale), denumit în continuare ”Conținutul” este responsabilitatea exclusivă a persoanei care a creat un astfel de conținut.
 2. Deși nu monitorizăm în mod obișnuit conținutul postat de Utilizatori/Clienți, ne rezervăm dreptul de a face acest lucru și de a elimina conținutul care încalcă acești Termeni (sau legea aplicabilă) despre care suntem conștienți, dar nu avem nicio obligație de a face acest lucru.
 3. În cazul în care vom fi trași la răspundere pentru conținutul postat de Utilizatori/Clienți pe Platformă, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului respectiv pentru o reparare integrală a prejudiciului suferit.
 4. Orice utilizare sau dependență de orice conținut sau materiale postate prin intermediul Platformei sau obținute de tine prin intermediul Platformei este pe propriul tău risc. Dacă suntem anunțați de către o terță parte că conținutul pe care îl trimiți sau îl postezi încalcă acești Termeni sau orice lege aplicabilă, fie printr-o scrisoare, fie în spiritul acestor Termeni, ne rezervăm dreptul de a elimina acest conținut din Platformă fără a te notifica în prealabil.
 5. Noi nu încurajăm, susținem, reprezentăm sau garantăm în vreun fel acuratețea conținutul sau comunicărilor postate prin intermediul Platformei și nici nu sprijinim și/sau ne alăturăm opiniilor exprimate de Utilizatori/Clienți asupra Produselor existente prin Platformă, aceștia fiind singuri răspunzători pentru conținutul respectiv.
 6. Prin folosirea Platformei, ești de acord și accepți că poți fi expus unui conținut care ar putea să fie defăimător, denigrator, inexact sau inadecvat sau, în anumite cazuri, că vor putea exista postări care să inducă în eroare. Noi nu vom fi de nicio manieră responsabili pentru acest conținut, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni sau pentru orice fel de prejudiciu, material sau moral, direct sau indirect care a fost postat, transmis pe e-mail sau rețele de socializare sau făcut în orice alt mod public prin intermediul Produselor, al Platformei sau în alt context.

12.2. Utilizarea Platformei

Nu vei utiliza Platforma:

a) dacă ai sub 13 ani, fără acordul unui părinte sau tutore;

b) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;

c) în orice scop care nu este permis de acești Termeni;

d) în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;

e) pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunici în alt mod orice material sau mesaj fals sau înșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc.;

f) în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt Utilizator sau vizitator;

g) în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel;

h) în orice mod care este abuziv, defăimător, inexact, obscen, jignitor sau explicit sexual;

i) să postezi fotografii sau imagini ale unei alte persoane fără permisiunea sa (și dacă este minor, permisiunea tutorelui legal al minorului);

j) să promovezi activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe sau neplăceri oricărei persoane;

k) să accesezi, să manipulezi, să produci daune sau să utilizezi zone care nu sunt destinate publicului ale Serviciilor, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor companiei sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor noștri;

l) să accesezi sau să încerci să accesezi date ale altor Utilizatori ai Produselor/Platformei sau să pătrunzi, accesezi, penetrezi oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Produse sau să sondezi, să scanezi sau să testezi vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalci sau să eviți orice securitate sau măsuri de autentificare;

m) în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui Utilizator sau vizitator al Platformei;

n) să introduci orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Produselor oferite, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic;

o) să interferezi sau să perturbi (sau să încerci să faci acest lucru) accesul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming, bombardare prin poștă a serviciilor sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii;

p) să copiezi, să modifici sau să distribui conținutul altor Utilizatori fără consimțământul acestora;

q) în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni;

r) să ocolești măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la Produse;

s) să soliciți sau să furnizezi servicii ilegale;

t) să recoltezi sau să colectezi informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor;

u) să obții acces neautorizat la Produse, serverul pe care sunt stocate Produsele sau orice server, computer sau bază de date conectat la Produse;

v) să falsifici orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice e-mail sau postare, sau în orice mod să folosești Produsele pentru a trimite informații sursă alterată, înșelătoare sau falsă;

w) să răzui, să crawlezi sau să păstrezi sau să utilizeze altfel Produsele sau orice conținut pentru phishing, spam, trolling sau orice scop (comercial) neautorizat; sau

x) să promovezi sau să sprijini sau să soliciți implicarea în orice altă platformă sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.

 1. Nu răspundem pentru niciun fel de prejudicii cauzate ție în calitate de Utilizator sau Client sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către noi a oricăreia din obligațiilor noastre conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, vom răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
 2. Te obligi să păstrezi în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.
 3. Nu răspundem pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).
 1. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Suport” zona de „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii furnizării Produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.
 2. Pentru sesizări sau reclamații legate de Produse, ai la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, vei putea urma procedura descrisă mai sus.
 3. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
 4. Te rugăm să ai în vedere că nu suntem obligați să răspundem solicitărilor de informații și de consultanță venite prin intermediul Platformei în lipsa achitării contravalorii serviciilor respective.
 1. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

  Prin utilizarea Platformei, înțelegi şi accepți să ne transmiți date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

 1. Nici Prestatorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 3.  
 1. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

  1. Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române.
  2. Vom încerca cu toții să rezolvăm pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.
  3. Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici:
 1. Modificări la acest document

  Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a Utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.). Prin urmare îți recomandăm să accesezi această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.

  Acest document a fost ultima oară actualizat la data de 2 octombrie 2020.